Flag Of Europe.svg

EU FINANCING

RUF Guitars – opracowanie rodziny innowacyjnych ​kompozytowych gitar elektrycznych

Logo Fe Inteligentny Rozwoj Rgb 1.jpg
Barwy Rp.png
Nbcbrlogo.png
Fe Rgb 2.png

Tytuł projektu: RUF Guitars – opracowanie rodziny innowacyjnych kompozytowych gitar elektrycznych

Beneficjent: Rafał Perz

Nazwa programu: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Wartość projektu: 2 676 363,75 PLN

Wartość dofinansowania: 1 938 695,25 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 3/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej linii gitar elektrycznych (min. 3 modele), wykonanych z materiałów kompozytowych, o niespotykanej do tej pory ergonomii. Efekty projektu, w postaci nowych produktów, będą wdrożone w działalności Wnioskodawcy.​

RufQC - inteligentny system pomiaru i kontroli jakości procesów i produktów w systemie produkcyjnym

Logo Fe Inteligentny Rozwoj Rgb 1.jpg
Barwy Rp.png
Nbcbrlogo.png
Fe Rgb 2.png

Tytuł projektu: RufQC – inteligentny system pomiaru i kontroli jakości procesów i produktów w systemie produkcyjnym

Beneficjenci: Ruf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Wartość projektu: 14 529 623,75 PLN

Wartość dofinansowania: 11 039 323,75 PLN

Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2022-Szybka ścieżka-Innowacje cyfrowe​

Development of new structural solutions for composite electric guitars

Logo Fe Inteligentny Rozwoj Rgb 1.jpg
Fe Rgb 2.png
Barwy Rp.png

Project goal: Development of new structural solutions for composite electric guitars

Beneficiary: Ruf Sp. z o.o.

Planned Outcomes:  Improvement of the acoustic properties of electric guitars while simultaneously maintaining or improving mechanical durability.

Project value: 1 000 000 PLN

​​Contribution from European Funds: 800 000 PLN

Implementation period: 01.01.2023 – 31.12.2023

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Program Intelligent Development 2014-2020. The project is implemented as part of the National Center for Research and Development competition: Measure 1.3 R&D works funded with the participation of equity funds, Sub-measure 1.3.1 Support for research and development projects in the preseed phase by proof-of-concept funds – BridgeAlfa.